Testamente & Livsbesiktning

Livsbesiktning, var du än befinner dig i livet

Hur påverkas de som står dig närmast av familjejuridiken?

Ny arvsförordning fr o m 2015-08-17

 

Viktigare att skriva testamente än vad du tror!

EU:s nya arvsförordning som gäller från den 17 augusti 2015 innebär att nästan alla EU-länder inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet.

 

Vad innebär detta och hur påverkar de nya reglerna svensk arvsrätt?

 

När en person avlider är det vanligt att det finns tillgångar och skulder i andra länder än Sverge, liksom det är vanligt att den avlidnes familjemedlemmar bor i olika länder.

Fram till den 17 augusti har nationalitetsprincipen varit gällande, det vill säga, arv efter svensk medborgare har reglerats av svensk arvsrätt.

Denna princip är nu ändrad i och med den nya EU-förordningen om internationell arvsrätt.

 

Den nya arvsförordningens huvudregel är att arv ska regleras enligt lagen i det land där den avlidne hade hemvist vid tidpunkten då han/hon avled.

Efter att den så kallade domicilprincipen införts spelar det ingen roll var den avlidens barn bor eller om han/hon var svensk medborgare när han/hon avled.

 

Finns det några möjligheter att undvika att andra länders lag kommer att reglera arvet efter en svensk medborgare?

 

Ja, enligt artikel 22 i arvsförordningen, går det att skriva ett testamente och förordna att arvet ska regleras av lagen i den stat där man var medborgare vid tidpunkten för sitt val eller vid sin död (t.ex. Sverige).

 

 

Andra viktiga förändringar

En viktig nyhet i arvsförordningen är att ett europeiskt arvsintyg inrättas.

Det europeiska arvsintyget kommer att fungera som ett bevismedel vid gränsöverskridande arv, exempelvis då arvingarna bor i en medlemsstat och tillgångarna finns i en annan medlemsstat.

Arvsintyget syftar till att underlätta för arvingar, testamentstagare och boutredare som behöver bevisa sin ställning och utöva sina rättigheter i en annan medlemsstat.

 

 

 

 

 

Viktigare än någonsin att göra en livsbesiktning

 

Oavsett om du lever som singel, är gift eller har en samborelation kan det vara klokt att göra en livsbesiktning.

 

Se över hur du vill ha det och vilka tillgångar du har.

Vi hjälper dig att ta reda på vad du kan göra för att få det som du vill.

Nedan följer några vanliga funderingar.

 

Du kanske

 • är ensamstående utan barn och inte vill att föräldrarna ska ärva om något händer
 • själv vill bestämma vem som ska ärva
 • har barn sedan tidigare
 • har ärvt något som du vill ska finnas kvar inom din släkt
 • äger fastgheter utomlands och har tillgångar i olika länder
 • har barn som bor i annat land än du själv
 • äger mycket mer än min make/maka och vill kunna behålla det om ni någon gång skiljer er
 • vill skapa trygghet för din sambo/maka/make
 • inte vill att ditt barns sambo/maka/make ska få del av arvet vid en eventuell skilsmässa eller separation
 • vill att din sambo ska ärva dig
 • betalade mer för den gemensamma bostaden än din sambo och har köpt saker till ert hem för dina egna pengar

 

 

 

Bra att veta

Danmark, Irland och Storbrittanien har

valt att stå utanför den nya arvsförordningen.

 

Copyright Stockholms Bouppteckningsbyrå info@bouppteckningar.com